Books Abraham Regelson ABRAHAM REGELSON
אברהם רגלסון
דף הבית | ביוגרפיה | יצירות | ביקורת | "בית הוריי" | צור קשר | "מסע הבובות"
אותיות חקוקות
בשבעה למותו של אברהם רגלסון ז"ל
מעריב, 4 לספטמבר, 1981.
מאת ישראל זמורה

אברהם רגלסון ז"ל חכם לשונות היה – אידיש, עברית, אנגלית ויוונית. כל ימיו ולילותיו – שקוע בדברי-שיר ובדברי הגות בכל הלשונות האלו; שקוע – פשוטו כמשמעו – בכל רמ"ח ושס"ח. הספרות היתה מקום חיותו. שירה ופילוסופיה שמילא בלשון, בבלשנות, בשירת הלשון והלשונות.

הוא ידע הרבה ומובן מאליו שהיה מושפע הרבה, ואף-על-פי-כן, מקורי עד תכלית. בעל הגות משלו ובעל סיגנון משלו, ויוצר לשון עברית משלו.

הוא היה משורר מושבע, כל שראה בטבע, בעיר ובכפר, כל ששמע – בין עולם החי והצומח, בין הבריות – נקלט בכל שורה ונפלט בכלי שירה משלו. סנטימנטאלי ופיקח בו בזמן, שיכור מקליטה ופכח בפליטה; חכם אגדות ובאותה שעה גם חכם מציאות.

היו אצלו כללים בהשקפת עולמו כבהרגשת עולמו אך כל כלל נצטרף בפרטים רבים גדולים כקטנים, ואין הבדל. כל פרט חשוב ואין לדלג, אין לפסוח, צריך לרדת לסוף היותו, ונמצא – הכלל שלם.

אברהם רגלסון היה, בגלוי, אם כי לא במוטעם – האוניברסאלי בין משוררינו בזמן הזה, והיה, ואין זה פאראדוכס, הפרובינציאלי שבין משוררינו בזמן הזה. ושוב בגלוי, הוא היקנה לפרובינציאליות – אוניברסאליות ולאוניברסאליות היקנה פרובינציאלית. כלומר: כל העולם הגדול שלנו הוא, וכל העולם הקרוב "והקטן" – אוניברסאלי הוא, של כל העולם. כלומר, סדנא דארעא – חד הוא, במובן הנעלה ביותר.

הנה, מחד גיסא פואימה על ייטס משורר אירי גאון ("שירותיים" – פרס ביאליק) ומאידך גיסא הימנון נשגב על חיים נחמן ביאליק, שלמה גבירול וטשרניחובסקי ("רבעון קטן") את כל אגדות יוון העתיקה, כל המיתוסים מיזג בספר לילדים "עין הסוס", ספר מיוחד, מקורי שופע בדיחות וחכמה, מקנה הבנה ואהבה לעולם זר ורחוק, (ואל נשכח את ספר הילדים ה"קלאסי" שלו: "מסע הבובות לארץ-ישראל", עליו נתחנכו דורות). והוא יצר פואמה "חקוקות אותיותיך", הימנון רבא ללשון העברית, על כל גוניה כדקדוקיה והתפתחותה במשך דורות. ונתן טעם לכל הנטיות, הפעלים, התארים, לכל אות ואות מכ"ב מאותיותיה.

הוא שר פואמה ביאוגראפית "עקדת שלמיהו", ושר פואמה על בראשית – "קין והבל".

כל שירתו בהברה הספרדית, אבל הוא כתב גם מחזור שירה "חרוזים בהברה אשכנזית".

הוא תירגם, לא – הוא "עברר" שירים מאת מילטון, בלייק, סוצקבר ועוד ועוד, והכל – בתכלית הנאמנות הפנימית של המקור.

הוא כתב מסות-כפואימות, ואין כאן ניגוד, בשם "אראלי מחשבה". על ברגסון, פרויד, לייבניץ, הרב קוק ועוד ועוד. וכתב ספר מסות בשם "מלוא הטלית עלים" וביניהן מחזור בשם "שיחות תל-אביביות". ושוב – דברי ספרות משוכללים צרופים שירה והגות גם יחד.

ולבסוף, אפיזודה מעניינת שאינה ידועה אלא למעטים: בשנת תש"ד וא. רגלסון גר זמנית בניו-יורק, יצאה לאור בעריכתו המבורכת המקורית במה בשם "רבעון קטן" למחשבה ושירה, על-ידי חברת השירה העברית באמריקה.

הרבעון בצורה מוקטנת, אבל בעריכה מיוחדת במינה, אופיינית לא. רגלסון – לא האריך ימים – שתי מחברות בלבד (א' וב') ובהן מסות שירים ותרגומים למופת, נבחרים מאוד; השתתפו ברבעון, מלבד א. רגלסון, נ. טורוב ("מסה על אהבה"); ג. פרייל. א. רגלסון פירסם בו גם מסות ותרגומים בחתימת "בן הנגר"; ש. הילל'ס כתב על טולסטוי ורגלסון על שירת אבן-גבירול, על טשרניחובסקי, על וולט וויטמן, מאמר אנציקלופדי על ביאליק ועוד. רבעון בעל ערך סגולי רב מאוד.
*
ועיקר העיקרים: ספר שיריו השלם והמונומנטאלי "חקוקות אותיותיך" שיצא לאור בשנת תשכ"ד (בהוצאת מחברות לספרות).
הכתבה הבאהחזרה לרשימההכתבה הקודמת