Books Abraham Regelson ABRAHAM REGELSON
אברהם רגלסון
דף הבית | ביוגרפיה | יצירות | ביקורת | "בית הוריי" | צור קשר | "מסע הבובות"

משורר עברי בא להשתקע
ידיעות אחרונות / 21 לאוקטובר, 1949
מאת ד. נחום

אברהם רגלסון יוציא ספר דמיון פיוטי לנעורים

בו תשע היה אברהם רגלסון כשהיגר לאמריקה עם אמו – בשנת 1905 – מעיר מולדתו הלוסק שליד בוברויסק, לארצות הברית של אמריקה.

הוא עוד הספיק ללמוד 3 שנים בישיבת יעקב-יוסף בניו-יורק. אך לאחר מכן שבה ברשת החינוך האמריקאני ועוד מעט והיה שוכח את גירסא דינקותא שלו – אלמלי הסופר העברי י. ד ברקוביץ שגילה את העלם הצעיר שכבר שימש ספרן בבית-הספר עברי לאומי בניו-יורק, והכניס אותו להיכל הספרות העברית. בפתחו לפניו את שערי הירחון הספרותי "מקלט", שיצא לאור בניו-יורק ושברקוביץ היה עורכו.

מאנגלית לעברית
אברהם רגלסון חדל לכתוב אנגלית והצטרף למחנה שומרי הגחלת העברית באמריקה. הוא החל מפרסם שירים ותרגומים מן השירה האנגלית והאמריקאנית; מסות ומאמרים בכתבי-העת העבריים העיקריים לדברי ספרות ומחשבה.

מעידים על כך ספריו, כשחלקם יצאו לאור בארץ וחלקם בניו-יורק, ואלה הם: "מסע הבובות לארץ-ישראל" – סיפור ימיו בפרוזה לילדים; "מלוא הטלית עלים" – ספר מסות ושיחות בעניני ספרות, פילוסופיה ושאלות יום-יום קטנות; "שם הבדולח" – ספר אגדות ומראות, מנוקד; "אל האין ונבקע" שירים.

שלוש שנים בארץ-ישראל
את משפחתו יסד רגלסון בקליבלנד בשמשו גם בעיר זו ספרן בבית ספר עברי לאומי. שם נולדו לו ארבעה ילדים ובשנת 1933 עלה עם משפחתו ארצה ישראל ובמשך שלוש שנים היה חבר במערכת "דבר", השתתף במוסף הספרותי של עתון זה והיה בעל מדור קבוע בשם "אשיחה".

ספרו האחרון יצא ב"עם עובד" בעוד שהמשורר יושב בניו-יורק, שם ניסה גם להוציא רבעון ספרותי משלו בשם "רבעון קטן", מוקדש לדברי שירה ומחשבה, אך יותר משתי חוברות לא הופיעו ממנו.

בניו-יורק גדלה משפחתו של רגלסון בבת שלישית ושני בניו השתתפו במלחמה האחרונה כחיילים אמריקניים.

לאחר הספקה של 13 שנה – שוב בארץ
כיום שוב נמצא רגלסון אתנו. הוא הוזמן ע"י הוצאת הספרים "עם עובד" להשתתף במערכת שלה ובעיקר יקדיש את זמנו לספריית הנעורים "שחרית".

בשיחה אתו אמר לי המשורר, כי בעיקר נתן את דעתו להרבות בספר דמיון פיוטי ומדעי בשביל הקוראים הצעירים, שכן הדמיון הוא המפתה את לב הנעורים. בתכניתו גם לכתוב שירים לנוער. שיסודם: אהבות, תפילות ומראות.

שתי בנות לקיבוץ
"הבאת על מנת להשתקע?" שאלתי.

"כן", היתה תשובתו. "תחילה תבואנה שתי בנותי הבכירות, הנמצאות עכשיו בהכשרה חלוצית באמריקה ופניהן מועדות לקיבוץ. אחרי-כן תבוא אשתי עם הבת הצעירה".

שני בניו של המשורר נשארים לפי שעה באמריקה. אחד כבר נשוי והוא עובד בתחנה המטראולוגית שבקליפורניה והשני עודני לומד באוניברסיטה.

באתי לראות וללמוד
בקשתי את בן-שיחי שיספר לי על רשמיו בארץ לאחר שלא ראה אותה במשך 13 שנה, אולם לא נעניתי: "באתי לראות וללמוד והאמן לי שיש כאן הרבה בשביל העין והמחשבה"...
הכתבה הבאהחזרה לרשימההכתבה הקודמת