Books Abraham Regelson ABRAHAM REGELSON
אברהם רגלסון
דף הבית | ביוגרפיה | יצירות | ביקורת | "בית הוריי" | צור קשר | "מסע הבובות"

פרס ישראל ובלהה ניומן לאברהם רגלסון
בצרון, (מדור "ידיעות") ספטמבר-אוקטובר, 1976
כרך 68:320, עמ' 40-41

מאת חיים ליף

השנה חולק פרס ישראל ובלהה ניומן מטעם המכון לתרבות וחינוך עברי של אוניברסיטת ניו-יורק לאברהם רגלסון, מן המשוררים המקוריים והמובהקים ביותר בשירה העברית בת ימינו.

אברהם רגלסון, שגודל וחונך באמריקה, ספג את תרבותה וניזון מנופה, התפרסם עוד בשנות העשרים והשלושים בשירתו ההגותית-הציורית, בשירים "תורה מסין", "קין והבל", "שיר התקון", "יחיאל ודומה", "אביאל" ועוד. שיריו נתפרסמו בספר "אל האין ונבקע" (תש"ה). רושם רב עשתה הפואמה "חקוקות אותיותיך", הימנון ללשון העברית, שהופיעה לראשונה ב"התקופה" כרך ל'-ל"א (תש"ו). בעוז ביטוייה ובמעוף חזונה היא תופסת מקום מיוחד בשירה העברית. בשם זה יצא אוסף שירתו המקורית והמתורגמת בשנת תשכ"ד.

בשנות 1936-1933 ישב רגלסון בארץ-ישראל ובשנים אלה השתתף בקביעות ב"דבר" ופרסם בו את שיחותיו-מסותיו "אשיחה", שקובצו בספר "מלוא הטלית עלים" (תש"א), ובו המדורים: "מבין הספרות", "ממחשבת ימינו" ו"שיחות תל-אביביות". המסות כללו אלוה הטבע בשירה האמריקאית. הסוניטות של שכספיר, אור הקבלה בשירת מילטון, רוברט פרוסט ועוד. סיפוריו-אגדותיו הופיעו בספר "שם הבדולח" (תש"ב).

בשנים האחרונות נוסד ועד להוצאת כתבי אברהם רגלסון בראשותו של נשיא ישראל, זלמן שזר ז"ל. מטרתו של הוועד להוציא כל כתביו של המשורר, הישנים והחדשים. עד עתה הופיעו הספרים "אראלי מחשבה", ממבחר המסות ב"מלוא הטלית עלים" ונוסף עליהם מסות חדשות על גדולי המחשבה בעולם (ובו גם מסה על הרב קוק), ו"עין הסוס", סיפורים מן המיתוס היווני.

א. רגלסון חזר לארץ בשנת 1949. הוא שימש לראשונה עורך "עם עובד" ולאחר מכן השתתף בקביעות ב"על המשמר" וב"הפועל הצעיר", שפירסם בו את מאמריו על סופרים וספרות בשם "משפטי חיווי". בשנות שבתו במדינת ישראל הירבה לתרגם מספרות העולם. בשנים האחרונות תורם המשורר מדבריו ל"בצרון". בשנת תשל"ד זכה בפרס ביאליק.

טקס הענקת הפרס יתקיים בספריות באבסט של אוניברסיטה ניו-יורק, 70 רחוב ואשינגטון דרומה, ב-13 בדצמבר, בשעה 4:30 אחה"צ. חבר-השופטים הם: הד"רים משה דייוויס, נפתלי צבי וינטר, אברהם י. כץ, חיים ליף, דב סדן ודוד רודבסקי.
הכתבה הבאהחזרה לרשימההכתבה הקודמת