Books Abraham Regelson ABRAHAM REGELSON
אברהם רגלסון
דף הבית | ביוגרפיה | יצירות | ביקורת | "בית הוריי" | צור קשר | "מסע הבובות"
"רביבים וטל" של אברהם רגלסון
(הוצאת עקד, 336 עמ')

הארץ, 13.6.1980, במדור "מסה ומחקר", עמ' 19
מאת יונתן רשת

אברהם רגלסון אינו שם מוכר ביותר, קל וחומר פופולארי, אך דומני שלמחבר "חקוקות אותיותיך" כת חסידים נאמנה, השמחה על כל דבר חדש הנוטף אלינו מעטו רב-התושיה. יתכן שרגלסון הוא המשורר העברי היחיד כיום שאפשר לכנותו "בארוקי": המשפט השירי שלו, ואף מבחר המלים שלו, הוא כה נדיר ומצועצע, כה מדהים, כה נוגד את הלכי-הזמן הזה – עד שאין הוא יכול להיות אלא משורר אליטארי מאוד, שמעטים יהיו מסוגלים לעמוד על חין ערכו. .

לאלה המעטים מזמן הכרך הזה תענוגות חדשים מרתקים: רובו ככולו פרוזה מסאית, ומיעוטו תרגומים. שתי השירות הפותחות את הספר פורסמו כבר בשעתו בספרון נפרד (ולפני כן ב"מאזניים"), אך עתה הוסיף להם המשורר תרגום אנגלי (!). כן מצויים בספר "עברורים": תרגומים משירת אנגליה ואמריקה הקרובה במיוחד לליבו של רגלסון. אך רוב דפי הספר, כאמור, פרוזה, וגם זו, כמובן, פרוזה בארוקית מאוד, כתובה באותה עברית יחידה-בסוגה, פרציוזית להדהים אך גם מרתקת, שחותמו של רגלסון טבוע עליה תמיד. התמטיקה: משירת הומרוס ועד פרחי הגינה בביתו של המשורר. הכל יחד מעניין, מוזר, יחיד במינו.
הכתבה הבאהחזרה לרשימההכתבה הקודמת